Politia mondiala


Tirania absoluta se pogoara miseleste asupra omenirii- Interpolul şi Naţiunile Unite se pregătesc să creeze poliţia mondială

Interpolul şi Naţiunile Unite se pregătesc să creeze poliţia mondială. Procesul implică, printre altele, împărtăşirea unei reţele de comunicaţii securizate şi crearea unei vaste baze de date care va conţine mostre ADN, amprente digitale, fotografii şi anunţuri de urmărire a infractorilor.

Organizaţia Naţiunilor Unite şi Interpolul sunt pe cale să încheie un parteneriat menit a combate infracţionalitatea prin crearea unei forţe „de menţinere a ordinii” la scară globală, dislocabilă în ţările măcinate de războaie şi crimă organizată. Altfel spus, „căştile albastre” se vor transforma în „caschetele albastre”.
Miniştrii de Justiţie şi de Externe din peste 60 de ţări, între care Statele Unite şi China, s-au reunit ieri, în Singapore, pentru o întrevedere găzduită de cele două organizaţii internaţionale. Aceasta este, potrivit „New York Times”, prima etapă în procesul de creare a ceea ce Interpolul numeşte „doctrina asigurării ordinii globale”, care va permite atât Interpolului, cât şi Naţiunilor Unite să îmbunătăţească abilităţile „forţelor poliţieneşti de menţinere a păcii”.
Procesul implică, printre altele, împărtăşirea unei reţele de comunicaţii securizate şi crearea unei vaste baze de date care va conţine mostre ADN, amprente digitale, fotografii şi anunţuri de urmărire a infractorilor.
“Poliţiştii vor fi antrenaţi şi echipaţi în mod diferit, ca şi până acum. Dar când ei vor opri pe cineva, vor putea să consulte o bază de date globală, pentru a verifica persoana pe care au oprit-o”, a explicat Noble. Activitatea de „menţinere a păcii” contemporană a „evoluat dramatic” din clipa în care „căştile albastre” ale ONU au primit Premiul Nobel pentru Pace, în 1988. După 2005, numărul ofiţerilor de poliţie încorporaţi în efectivele de 95.400 de „căşti albastre” aproape că s-a dublat, de la 6.000 la 12.000, în 17 ţări.
Poliţia ONU se luptă deja cu răpirile şi traficul de droguri în Haiti sau cu exploatarea ilegală a lemnului în Liberia. Noble spune că scopul efortului comun este maximizarea abilităţii de a urmări mişcările infractorilor în întreaga lume, prin împărtăşirea unor standarde şi resurse comune. El doreşte şi crearea unor paşapoarte electronice speciale pentru cei peste 600 de anchetatori ai Interpol, care să le permită să traverseze mai repede frontierele. Andrew Hughes, australianul care conduce forţa de poliţie a Naţiunilor Unite, adaugă că mişcarea are ca scop contracararea mai eficientă a operaţiunilor criminalităţii organizate, care nu cunosc graniţe.
Hughes spune că se urmăreşte în special recrutarea de femei, astfel încât acestea să ajungă să reprezinte măcar 20% din efectivele forţelor poliţieneşti ale ONU şi să formeze unităţi exclusiv feminine. Respectivele unităţi ar lucra apoi cu refugiaţii din diferite părţi ale globului. „Cele mai multe dintre victimele atrocităţilor sunt femei care au avut destul de-a face cu bărbaţi înarmaţi şi în uniforme”, a explicat oficialul ONU. El a adăugat însă că printre cele mai importante sarcini ale „poliţiei globale” se numără combaterea traficului de droguri şi a celui de armament – două dintre activităţile favorite ale organizaţiilor criminale.
“Crima organizată este o afacere care profită de orice ocazie pentru a se extinde. Atunci când activitatea poliţiei, a tribunalelor sau a penitenciarelor întâmpină probleme, criminalitatea organizată înfloreşte. Mai vedem de asemenea şi efectele toxice ale corupţiei, deoarece ei sunt capabili să corupă oficiali, ceea ce face dificil de construit o societate funcţională”, a adăugat Hughes. Întâlnirea de luni a miniştrilor de Justiţie, care coincide cu adunarea generală a membrilor Interpol, se va încheia cu publicarea unei declaraţii în care va fi creionat planul de acţiune pentru crearea forţei internaţionale poliţieneşti de asigurare a păcii în maximum 12 luni.

Tratatul de la Lisabona, planul secret al UE de transformare în „putere globală“

Uniunea Europeană a conceput un plan confidenţial de a se afirma ca putere mondială oficială, cu autoritatea de a semna acorduri internaţionale în numele statelor membre.
Negocieri secrete despre cum va fi implementat Tratatul de la Lisabona au produs propuneri care să permită UE să negocieze tratate, să le semneze în numele statelor membre şi să deschidă ambasade în întreaga lume. Potrivit cotidianului britanic „The Daily Telegraph“, un document care conferă „personalitate juridică“ Uniunii a fost conceput deja în scopul de a permite recunoaşterea ca ne gociator cu drepturi depline a noului serviciu diplomatic european de către organismele internaţionale şi ţările non-UE. Alt document confidenţial arată că primele „ambasade-pilot“ ale UE vor fi deschise la New York, Kabul şi Addis Abeba. Manevra i-a determinat pe conservatorii britanici să reitereze ideea referendumului pe tema Trata tului de la Lisabona.
„După cum am avertizat de mult, Tratatul de la Lisa bona sporeşte puterile UE în detri mentul ţărilor europene.
Noua putere pe care i-ar conferi-o Uniunii statutul de personalitate juridică singulară este un exemplu clasic. El ilustrează de ce laburiştii au greşit negând poporului britanic dreptul de a se exprima în această privinţă“, a declarat Mark François, purtător de cuvânt al Partidului Conservator. Decizia, luată la scurtă vreme după referendumul din Irlanda, de săptă mâna trecută, implică stabilirea în întreaga lume a peste 160 de „repre zen tanţe UE“, ale noului serviciu diplo matic european. Fiecare „reprezen tanţă“ va fi condusă de un ambasador. Lorraine Mullally, directoarea proiec tului „Europa Deschisă“, a descris mişcarea drept „un masiv transfer de putere, care face Uniunea Europeană să semene mai degrabă cu un stat decât cu un organism internaţional“.
„A da UE statutul de personalitate juridică înseamnă că UE, mai curând decât statele naţionale, este în măsură să semneze tot felul de acorduri inter naţionale – pe politică externă, apăra re, infracţionalitate sau justiţie“, a ex plicat Mullally. Un document cu circulaţie restrânsă, consultat de „The Daily Tele graph“, subliniază necesitatea operării unor schimbări legale în vede rea creării Serviciului Extern European (EEAS), un serviciu diplomatic şi de politică ex ternă cu „acoperire geo grafică globală“. „EEAS va avea nevoie de un statut legal care să-i confere o personalitate juridică funcţională, astfel încât să poată avea o autonomie suficientă. Această personalitate juridică trebuie de asemenea să-i dea capacitatea de a acţiona cum este necesar pentru a-şi îndeplini sarcinile“, se afirmă în docu ment. Un diplomat britanic a apărat decizia arătând că „Uniunea Europea nă este în măsură să semneze tratate de peste un deceniu“.
„Inovaţia adusă de Tratatul de la Lisabona este că personalitatea juridică a Comunităţii Europene va dispărea. Este vorba de simplificare“, a adăugat el. Ambasadorii de la Bruxelles au început de marţi să lucreze în secret asupra „detaliilor“ inerente creării noilor instituţii prevăzute în Tratatul de la Lisabona, precum EEAS şi preşedintele UE. Ei vor lua decizii „în principiu“, în pofida faptului că tratatul nu a fost încă ratificat de Cehia şi Polonia. Crearea EEAS a provocat ne mulţumiri chiar în sânul Comisiei Europene, care ar putea pierde până la 1.424 de angajaţi importanţi din trei departamente. EEAS va prelua repre zentanţele Comisiei – peste 160 în întreaga lume -, iar şefii lor vor căpăta un statut egal cu cel al ambasadorilor naţionali.

Dictatura financiară se răspândeşte în Europa

In continuarea ,a ceea ce spuneam cu foarte putin timp in urma , cum ca lucrurile incep sa se imputa foarte serios :
Puterile reglementatoare în toate naţiunile urmează a fi cedate noilor grupări UE formate în legătură cu Banca Europeană

Uniunea Europeană este pornită să reflecte mişcări în SUA pentru a examina sistemul economic regulator de supraveghere, într-o mişcare prin care moderatorii naţionali vor fi înlocuiţi de supervizori europeni.
„Propunerile implică crearea a trei supraveghetori pan-europeni în anul următor pentru a se asigura introducerea de către ţări a unor noi reguli privind supravegherea.” transmite London Telegraph.
„Conform propunerilor, urmează a se institui o Autoritate Bancară Europeană în Londra, o Autoritate pentru Asigurare în Frankfurt şi o Autoritate pentru Apărare în Paris. Toţi liderii europeni au fost de acord azi cu formarea acestora.”
Aceste trei grupări noi vor avea autoritatea de a dicta şi implementa decizii conform standardelor regulatoare în cadrul consiliului fiecărui stat membru.
În plus, înţelegerea va duce la crearea unui Consiliu European de Risc Sistematic, care va „monitoriza crearea de riscuri”, va emite recomandări pentru întreprinderea de acţiuni şi va supraveghea implementarea acestora.
Directorul acestei noi grupări va fi ales de către membri unui consiliu general al Băncii Centrale Europene.
Acest lucru reflectă planurile în SUA pentru a trimite Rezervei Federale private împuternicire pentru a simplifica sechestrul şi a prelua orice companie definită drept risc pentru economie.
Bineînţeles, nu ar trebui să fim surprinşi de mişcarea dată, în mare parte, Rezerva Federală şi Banca Centrală Europeană sunt conduse de aceleaşi corporaţii bancare globaliste particulare.
Redactorul financiar de la London Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard, explică cum această mişcare va cunoaşte o schimbare masivă de putere de la guvernele naţionale către UE, şi în mod efectiv Băncii Centrale Europene.
„Marea Britanie nu are drept de veto asupra propunerilor deoarece legile UE pentru piaţa unică sunt acceptate de majoritatea cu drept de vot (QMV)”, scrie acesta.
“Ar fi o problemă politică serioasă dacă UE ar acţiona în justiţie obiecţiile vehemenete din partea guvernului britanic. Orice rezultat depinde de riscul pe care Gordon Brown este dispus să şi-l asume de a se confrunta cu Europa.”
Un delegat oficial francez senior a menţionat că mişcarea de cedare unei enorme legături de autoritate către Rezerva Federală din SUA va îndemna elitele europene să facă la fel:
„Dacă americanii îşi vor lua angajamente puternice faţă de regulament şi privind derivativele şi alte produse sofisticate, sunt de părere că vor înainta mai mult decât europenii. Acest lucru va asigura o creştere către cei mai determinaţi dintre europeni”, a declarat delegatul oficial.
Încă o dată, nu vedem altceva decât o lumină verde pentru preluarea completă şi totală de către cartelul bancar privat, care va uzurpa puterea grupărilor reglementatoare existente, care sunt acum învinovăţite pentru criza finanicară.

Am dat de naiba..! G20 va sta la ”cârma ” afacerilor economice globale

Grupul celor 20 de naţiuni dezvoltate şi în curs de dezvoltare – G20 – este pe cale să devină primul organism coordonator al problemelor economice mondiale, reflectând o altfel de “nouă ordine”, în care economiile emergente au şi ele un cuvânt de spus.
Cu prilejul reuniunii lor de la Pittsburgh, în Statele Unite, liderii G20 au mai convenit şi creşterea importanţei Fondului Monetar Internaţional, prin potenţarea puterii de vot a ţărilor anterior subreprezentate în acest organism financiar. Potrivit formulării Casei Albe, G20 va deveni “forumul principal pentru cooperarea lor economică pe plan internaţional”, înlocuind astfel G8 – grupul celor şapte state industrializate, plus Rusia. G8 nu va dispărea definitiv, dar el nu se va mai concentra asupra problemelor economice.
G20 fusese format în 1999, din miniştrii de Finanţe şi guvernatorii bancari, ca răspuns la criza financiară din Asia, cu misiunea de a ajuta G7 – SUA, Germania, Marea Britanie, Franţa, Canada, Japonia şi Italia – în dialogul cu restul lumii.
Prin reorientarea decisă vineri, SUA şi statele europene dezvoltate recunosc o nouă realitate economică globală, în care economiile emergente joacă un rol mai important, mai ales în urma crizei financiare internaţionale, care a afectat în special economiile avansate.
Prin asumarea rolului de coordonator economic global, G20 va asigura, şi după ieşirea din criză, menţinerea cooperării între statele membre. În acest sens, încă de anul trecut, Grupul a fost “promovat” de la nivel ministerial, la nivel de lideri. Noile funcţiuni ale G20 constituie mari victorii pentru preşedintele Barack Obama, care de la preluarea mandatului încearcă să schimbe arhitectura financiară internaţională, astfel încât aceasta să recunoască puterea economică a Chinei şi a altor economii emergente.
Acordul de rearanjare a structurii de vot din FMI are şi ea o mare însemnătate pentru administraţia Obama, dat fiind că SUA au propus modificarea. Viteza cu care G20 a acceptat propunerea este în sine surprinzătoare, din cauza sensibilităţii politice a chestiunii pentru Europa, care va înregistra cea mai semnificativă diminuare a puterii de vot. Creşterea importanţei economiilor emergente în sânul FMI şi în afacerile economice mondiale îl mai poate ajuta pe Obama în încercarea sa de a-i determina pe marii exportatori precum China să-şi mărească cererea internă. Aceasta poate accelera creşterea mai rapidă a unor economii lente, cum este cea americană, prin găsirea de pieţe noi.
G20 a mai convenit să aleagă preşedintele FMI în funcţie de calificări, nu de naţionalitate, ca până acum. Decizia este importantă, deoarece preşedinţi ai FMI au fost numai europeni, în timp ce preşedinţii Băncii Mondiale au fost mereu americani. Liderii G20 s-au angajat ca până la finele anului 2012 să implementeze noi reguli “internaţionale” vizând îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a capitalurilor financiar-bancare. Aceste reguli, introduse pe măsură ce condiţiile economice se îmbunătăţesc, vor căuta să prevină repetarea unor crize financiare similare.
Declaraţia G20 consideră că responsabile parţial pentru criza financiară ar fi slaba reglementare şi lipsa de supervizare, la care s-au adăugat iresponsabilitatea în asumarea de riscuri de care au dat dovadă băncile şi alte instituţii financiare. Documentul denotă un acord al liderilor asupra reformării sistemului de recompense al băncilor, privită ca “o parte esenţială a efortului nostru de creştere a stabilităţii financiare”. Unele guverne europene, în special cel al Franţei, au militat pentru reducerea strictă a bonusurilor din sectorul financiar. Dar Statele Unite s-au opus ideii de limitare a acestora.
Demonstraţii cu scântei
Poliţia americană a operat joi 15 arestări în cursul unei manifestaţii neautorizate a tinerilor împotriva Summitului G20 din Pittsburgh, joi. În cursul manifestaţiei, la care au participat circa o mie de tineri, protestatarii au început să arunce cu pietre şi cărămizi, iar poliţia a răspuns cu gaze lacrimogene şi, potrivit unor manifestanţi, cu gloanţe de cauciuc. Unii protestatari aveau steaguri cu negru şi roşu, alţii agitau pancarte în care denunţau “avariţia capitalismului” sau promovau comerţul echitabil.
La doi kilometri de centrul de conferinţe unde s-au strâns liderii din G20, vehicule ale poliţiei blocau traseul manifestanţilor. “Trebuie să părăsiţi acest loc. Este o manifestaţie ilegală. Indiferent de activitatea voastră, veţi părăsi acest loc sau vă veţi expune acţiunilor poliţiei, riscaţi să fiţi arestaţi sau vizaţi de tiruri de arme neletale ce vă pot răni”, le striga poliţia manifestanţilor, prin portavoce.
Miercuri, forţele de ordine au arestat 14 membri ai Greenpeace, care desfăşuraseră un banner pe un pod, cerându-le liderilor din G20 să ia măsuri energice împotriva încălzirii globale. Activiştii au fost eliberaţi a doua zi, dar au fost inculpaţi pentru conspiraţie şi tulburarea ordinii publice.

Summitul G20 negociază noua ordine mondială

Cele mai puternice economii ale planetei au acceptat ca şi ţările emergente să aibă un rol mai important în sistemul economic global. În ciuda unor proiecte comune, cele mai dezvoltate state sunt în continuare dezbinate de modalitatea în care trebuie să lupte împotriva crizei.
Liderii statelor G20, prezenţi la summitul organizaţiei ce are loc la Pittsburgh, în Statele Unite, au decis ca organismul să preia majoritatea chestiunilor economice ce erau până acum discutate în cadrul G8. Astfel, G20, ce reuneşte statele care reprezintă 90% din economia mondială, va deveni principalul consiliu global pe problematici economice, în timp ce G8 îşi va păstra influenţa politică, a explicat un oficial american pentru CNN.
Pentru prima dată de la înfiinţarea G7 (transformat ulterior în G8 prin cooptarea Rusiei), grupul este eclipsat de o altă organizaţie. „Decizia de a schimba rolul G20 reflectă schimbările ce au avut loc în economia mondială şi faptul că anumiţi jucători au crescut foarte mult“, a explicat un oficial american. Experţii şi liderii politici încercau să găsească o cale prin care naţiuni precum India, Brazilia sau China să poată ajunge la masa la care se iau deciziile economice importante la nivel global.
Aceste state, considerate emergente, nu aveau nici o influenţă în grupul G8, mult mai elitist. G20 fusese până anul trecut o organizaţie ce se întâlnea doar la nivel ministerial. Din 2008 însă, din cauza crizei economice, aceasta a fost promovată la nivel de şefi de stat şi de guvern.
Creşte ponderea economiilor emergente
Summitul de la Pittsburgh este prima reuniune importantă prezidată de Barack Obama şi, totodată, prima întâlnire globală la care liderii lumii vorbesc cu optimism despre sfârşitul crizei economice. „Ne întâlnim într-un moment în care, pentru prima dată de la reuniunea de la Londra, arătăm primele semne de optimism în legătură cu şansele ca economia globală să-şi revină“, a declarat Timothy Geithner, secretarul Trezoreriei americane.
„Cred că acest consens larg din rândul oamenilor de afaceri şi al economiştilor se datorează faptului că începem să vedem din nou creştere economică în Statele Unite, iar în restul lumii vedem cum încep din nou să crească exporturile, în timp ce previziunile privind creşterea economică sunt revizuite pe plus“, a explicat Geithner.
În ciuda optimismului arătat de majoritatea celor prezenţi la summit, în majoritatea problemelor importante nu a existat un consens, iar analiştii atenţionează că acest lucru s-ar putea generaliza în viitor. „Am petrecut ore şi ore încercând să reconciliem punctele de vedere, însă nimic nu s-a rezolvat încă, pentru că şefii de stat şi de guvern nu au aprobat ansamblul documentului, iar unele elemente rămân în aşteptare“, a declarat ministrul francez al economiei, Christine Lagarde, cu referire la eforturile de semnare a unui acord legat de controlul şi reglementările sistemului financiar.
Singura veste pozitivă de la summit este aceea că liderii statelor prezente la reuniune erau foarte aproape de a ajunge la un acord cu privire la limitarea primelor bancare şi la necesitatea de a menţine măsurile de relansare. În proiectul de rezoluţie final, oferit pe surse, se vorbeşte despre „limitarea primelor la un procentaj din produsul net bancar, atunci când ameninţă nivelul stabil al capitalizării“.

Iranul, ameninţat cu sancţiuni
Majoritatea liderilor prezenţi la Pittsburgh au anunţat că trebuie găsită o soluţie urgentă la dosarul nuclear iranian. Preşedintele Barack Obama a declarat că cel de-al doilea centru nuclear iranian este „incompatibil“ cu programul nuclear civil. SUA, susţinute de Marea Britanie şi Franţa, au cerut „sancţiuni severe“.
Rusia a anunţat şi ea că este deschisă unor sancţiuni. Preşdintele american Barack Obama, omologul său francez Nicolas Sarkozy şi premierul britanic Gordon Brown au cerut Teheranului să accepte inspectori ONU la cea de a doua uzină nucleară iraniană.
Expert în economie, anti G20
Expertul în probleme economice globale James M. Robert, de la cea mai influentă fundaţie din Statele Unite, a scris un editorial extrem de critic la adresa reuniunii G20, intitulat „Pittsburgh ar trebui să fie ultimul summit G20“. Expertul american de la Fundaţia „Heritage“ crede că liderii lumii ar trebui să promoveze libertatea economică şi nu intervenţia statului în economie şi impunerea de noi reglementări pentru mediul de afaceri. Fundaţia „Heritage“ realizează cel mai influent şi respectat „index al libertăţii economice“ din întreaga lume.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: